FAQ

Algemeen

Aangezien 90% van onze patiënten schoolgaand is, werken wij met een vaste agendaplanning die we strikt proberen na te leven om de wachttijden tot een minimum te beperken.

Dit betekent concreet dat onderstaande afspraken altijd tijdens de schooluren zullen plaatsvinden:

 • Eerste afspraak – dossieropstelling/opvolging
 • Plaatsing van de apparatuur
 • Tussentijdse scans
 • Urgenties

Voor de controle afspraken streven wij ernaar om 1 afspraak op de 2 buiten de schooluren in te plannen.

Voor de afspraken die tijdens de schooluren plaatsvinden, krijgt u van ons een attest mee op het moment van de afspraak. Bespreek dit vooraf ook met de school, zodat de afspraken tijdens de schooluren kunnen nageleefd worden.

De annulering van een afspraak dient minimaal 72 uur voorafgaand aan de afspraak en per mail plaats te vinden, met dien verstande dat we van zaterdag tot en met zondag gesloten zijn. Afspraken op een maandag dienen dan ook uiterlijk op vrijdag vóór 12u geannuleerd te worden.

Bij een tijdige annulering van een afspraak zullen geen kosten in rekening gebracht worden.

Als de afspraak niet (tijdig) is geannuleerd, zullen – behoudens overmacht – de volledige kosten van de consultatie in rekening gebracht worden.

De vooropgestelde looptijd van de behandeling veronderstelt een actieve medewerking van de patiënt, een regelmatige opvolging door middel van controles bij de orthodontist en een goede mondhygiëne. We verwachten dan ook dat u tijdens de orthodontische behandeling de halfjaarlijkse controles bij uw algemene tandarts blijft volgen.

 • Vermijd het eten van hard, taai en kleverig voedsel alsook het drinken van frisdrank.
 • Draag elastiekjes, beugels of andere apparatuur zoals voorgeschreven.

Ook medische of materiële redenen kunnen het verloop van de behandeling beïnvloeden. Bijvoorbeeld: allergie, ziekte, ongeval, coördinatie met andere medische of materiële ingegrepen en omstandigheden die de normale duur van de behandeling kunnen bemoeilijken.

Een optimaal resultaat is niet te garanderen als biologische en/of anatomische factoren meespelen en/of de patiënt niet meewerkt. Het feitelijke resultaat van de behandeling, kan dus anders zijn dan u had verwacht.

Tot slot, is het voltooien van een orthodontische behandeling geen garantie voor levenslang rechtstaande tanden. Ook na het beëindigen van de actieve behandelfase is het van het grootste belang om in de retentiefase de algemene mondhygiëne op peil te houden, maar vooral ook de nachtbeugel consequent te blijven dragen op lange termijn.

Om de kosten van de behandeling te spreiden, werken we met een systeem van forfaits gedurende de looptijd van de behandeling. Hierin zitten volgende zaken vervat:

 • volledige apparatuur, inclusief retentie (d.w.z. stabilisatie-apparatuur: retentiedraad en/of nachtbeugel)
 • controles (in de praktijk en virtueel)
 • scans

Dit betekent dat u op zes vaste momenten (= telkens wanneer de volledige som van een bepaalde forfait betaald werd) uw getuigschriften voor de mutualiteit alsook bewijsstukken voor de extra tandverzekering van ons zal krijgen. Er worden geen getuigschriften of bewijsstukken meer afgeleverd tussendoor of op andere momenten.

Onvoorziene omstandigheden (zoals meerdere malen beugels kwijt door onoplettendheid van de etc.) tijdens de behandeling kunnen ook extra kosten met zich meebrengen.

Gelukkig komen in de orthodontie zelden complicaties voor en als ze voorkomen, dan zijn de gevolgen meestal gering. De belangrijkste risico’s van een orthodontische behandeling zijn:

 • Cariës, tandvleesontsteking en blijvende verkleuringen.
 • Normaal gesproken kunnen na het plaatsen of bijstellen van de apparatuur de tanden en kiezen enkele dagen gevoelig zijn.
 • Tanden en kiezen hebben de neiging om na een orthodontische behandeling te verschuiven. Het goed dragen van retentieapparatuur (nachtbeugel) verhindert of vermindert dit fenomeen.
 • De lengte van de wortels van tanden kan afnemen tijdens de behandeling.
 • Uitzonderlijk kunnen er kaakgewrichtsklachten ontstaan.
 • Allergische reacties op bepaalde kunststoffen en metalen kunnen soms voorkomen.
 • Als er al sprake is van een tandvlees – of kaakbot aandoening kan dit negatief beïnvloed worden tijdens de behandeling.
 • Algemene gevoeligheid
  Wanneer de apparatuur pas geplaatst is, kunnen de tanden behoorlijk gevoelig zijn. Dit duurt gemiddeld 2-3 dagen. U mag een paracetamol nemen tegen de pijn. Wanneer de gevoeligheid langer dan een week aanhoudt of steeds erger wordt, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de praktijk.
 • Irritatie aan de binnenkant van de mond
  Irritatie van de binnenzijde van wangen of lippen gaat over het algemeen vanzelf over. U kunt bij de vaste beugel eventueel de meegegeven was gebruiken om scherpe delen van de beugel tijdelijk af te dekken. Indien u geen was in uw bezit heeft kunt u suikervrije kauwgom gebruiken.

Indien u na de eerste afspraak de behandeling wenst op te starten, maakt u een afspraak om een dossier op te stellen. Indien u na de dossieropstelling de behandeling effectief wil starten, volstaat het om het voorschot te betalen op rekening nummer BE26 0688 9974 3129 (met vermelding van de naam van de patiënt) en ons de prijsofferte ondertekend terug te sturen. Wij nemen nadien zelf met u contact op om de afspraak voor de plaatsing van de apparatuur in te plannen.

Invisalign

Dankzij digitale 3D-beeldvormingstechnologie toont Invisalign je volledige behandelingsplan, van de oorspronkelijke positie van je tanden naar de gewenste eindpositie. Daarna wordt een reeks doorzichtige aligners gemaakt om de tanden langzaam te verschuiven. Elke aligner wordt 1 week gedragen voor hij wordt vervangen door de volgende in de reeks, telkens een stapje dichter bij de vooropgestelde eindpositie. Als aan het eind van de behandeling blijkt dat niet het gewenste resultaat is gehaald, dan is er een mogelijkheid tot een refinement. Bij een invisalign lite behandeling kan dit 1 keer, bij een invisalign full kan dit 3 keer.

Invisalign-aligners verplaatsen de tanden via een reeks nauwkeurig gecontroleerde bewegingen. In elke fase zullen dus slechts bepaalde tanden kunnen bewegen, die volgens het Invisalign-behandelingsplan voor die fase zijn gepland. Dit resulteert in een efficiënte manier van kracht uitoefenen.

De behandelingsduur is afhankelijk van de complexiteit van de behandeling en is vaak vergelijkbaar met die van traditionele beugels. Tijdens je consultatie zal de orthodontist je meer gedetailleerde informatie geven. Een lite behandeling is maximum 7 maanden.

Sommige mensen ervaren een drukkend gevoel wanneer ze een nieuwe set aligners plaatsen. Dit is normaal en een teken dat de aligners hun werk doen. Dit gevoel gaat na enkele dagen voorbij.

Als een attachment eraf breekt geeft u zo spoedig mogelijk aan de praktijk door aan welk aligner u toe bent i.v.m. het bestellen van een nieuw attachment template. Losse attachments moeten zo spoedig mogelijk worden teruggeplaatst om de behandelduur niet te storen/vertragen. De eerste keer zal dit gratis zijn. Elke volgende keer zullen er kosten in rekening worden gebracht. Wees dus voorzichtig!

Er bestaat een app ‘Invisatime’ die u op uw smartphone kan downloaden om te weten wanneer u van aligner moet veranderen.

Als een aligner breekt dan probeert u om de volgende aligner te dragen en draagt u deze dus langer. Een gescheurde aligner kunt u gewoon blijven gebruiken.

Tussen de tanden moet er ook gereinigd worden. Bovendien is flossen heel belangrijk tijdens een Invisalign behandeling! Door elke dag 2 maal te flossen, worden kleine ruimten tussen uw tanden gemaakt en zal je gebit geleidelijk verschuiven naar het gewenste resultaat.

Het dragen van een retainer na een orthodontische behandeling is een belangrijke stap. Het houdt de tanden stabiel in de nieuwe positie. Als je wilt dat je tanden hun ideale positie behouden, kun je het beste een retainer dragen. In veel gevallen zal je laatste aligner een tijdelijke retainer zijn, tot je retentie-optie wordt bepaald.

Omdat bruggen twee of meer tanden stevig met elkaar verbinden, bieden ze een aanzienlijke weerstand bij tandbeweging. Tijdens de controle zal de orthodontist nagaan of bruggen een factor zijn in je behandeling.

Kronen zijn vaak geen probleem voor de Invisalign-behandeling. Soms worden bij de Invisalign-behandeling kleine tandkleurige composieten (attachments) aan een tand bevestigd om bepaalde bewegingen mogelijk te maken. Het is moeilijker om ze aan kronen te bevestigen. In deze gevallen moet de locatie van de kronen precies worden bepaald. Uw orthodontist kan meer advies geven.

Veel Invisalign-patiënten ondergingen in het verleden een behandeling met beugels, vaak in hun jeugd. Invisalign kan de verschuiving - vaak terugval genoemd - in de meeste gevallen corrigeren.

Ja, veel patiënten worden behandeld met een combinatie van beugels en het Invisalign-systeem.

Nee. In tegenstelling tot traditionele draden en beugels, kunt u met het Invisalign-systeem eten wat u wilt tijdens de behandeling. U kunt de aligners namelijk uit de mond nemen om te eten en te drinken. Dit maakt het ook eenvoudig om uw tanden te poetsen en te flossen na elke maaltijd. Zo handhaaft u een goede mondhygiëne alvorens de aligners terug te plaatsen.

Je reinigt aligners het best door ze met een borstel te poetsen en te spoelen in lauw water met een klein beetje azijn of gebruik maken van speciale reinigingstabletten. Het is belangrijk dat je je tanden na elke maaltijd poetst alvorens de aligners terug te plaatsen om een goede mondhygiëne te handhaven.

Nee. In tegenstelling tot traditionele draden en beugels, kun je met het Invisalign®- systeem eten wat je wilt tijdens de behandeling. Je moet wel opletten met hete dranken (die de aligners van vorm kunnen doen veranderen) of rode wijn die de aligners kan doen verkleuren. Omdat de aligners uitneembaar zijn, is het ook eenvoudig om uw tanden te poetsen en te flossen na elke maaltijd. Zo behoud je een goede mondhygiëne alvorens de aligners terug te plaatsen.

Je moet je aligners gedurende 20 à 22 uur per dag dragen tijdens de behandeling, behalve wanneer je eet of je tanden poetst of flost.

Je vorige aligner wordt altijd bewaard in het bijgeleverde doosje. Dus, als u aligner nr2 draagt, bewaart u aligner nr1, als u aligner nr. 3 draagt, bewaart u aligner nr. 2 en zo verder.

De meeste patiënten ondervinden geen effect op hun spraak. Net als bij veel traditionele orthodontische apparatuur, is er een initiële aanpassingsperiode wanneer iets nieuws in de mond wordt geplaatst.

Roken wordt afgeraden tijdens het dragen, omdat de aligners kunnen verkleuren of vlekken gaan vertonen.

Buitenbeugel

Met een buitenbeugel wordt de groei van de bovenkaak geremd, terwijl de onderkaak wel op de normale manier doorgroeit. De zogeheten overbeet wordt dus kleiner gemaakt. De buitenbeugel kan alleen worden gebruikt wanneer je nog in de groei bent. Van alle soorten beugels is de buitenbeugel het beste zichtbaar. De beugel is bevestigd aan je kiezen en wordt via een nekband gespannen. Op deze manier wordt er een naar achteren gerichte kracht op je bovenkaak uitgeoefend. De buitenbeugel wordt ook wel buitenboordbeugel of 'headgear' genoemd. De buitenbeugel kan ook worden gedragen in combinatie met een activator of vaste apparatuur (blokjes).

Niet iedereen hoeft de beugel even lang te dragen. De buitenbeugel moet minimaal 14 uur per dag gedragen worden. Probeer daarin een vast ritme te vinden. Bijvoorbeeld, de beugel alleen uitdoen tijdens het eten en tijdens school. En dan, meteen na school de beugel direct terug aandoen en dan inhouden tot de ochtend erop. Hoe meer je de beugel draagt, hoe sneller de behandeling zal gaan.

Als de beugel goed gedragen wordt, kunnen de kiezen (waarrond de bandjes zitten) de eerste paar dagen wat gevoelig zijn. Het kan ook zijn dat je soms het gevoel zal krijgen dat de kiezen wat losser gaan staan. De gevoeligheid hoort na een paar dagen weer weg te zijn. Het ‘wiebelen’ van de kiezen is dus normaal.

Tijdens contactsporten (rugby, judo, karate etc.) of tijdens het zwemmen, moet de beugel worden uitgedaan.

Tijdens het eten hoef je de buitenbeugel niet te dragen.

De buitenbeugel zelf kan je schoonmaken met een doekje. Tijdens het tandenpoetsen moet je extra aandacht besteden aan je achterste kiezen (met de ringetjes). Rondom die ringetjes blijven etensresten namelijk gemakkelijker kleven. De nekband mag in de wasmachine gewassen worden. Daarvoor verwijder je eerst de metalen delen en veertjes.

Als je buitenbeugel stuk is, er een bandje loskomt of je een ander probleem ondervindt die het goed dragen van de buitenbeugel belemmert, neem dan contact met ons op.

Activator

De activator is een boven- en onder beugel aan elkaar vast, op maat gemaakt op basis van uw gebitsmodel. De activator zet de kaken recht boven elkaar, zodat de tanden en kiezen later goed op elkaar passen. Je krijgt, zoals ze dat noemen, een goede beet of occlusie. Ook word het profiel beter; je onderkaak komt meer naar voren. De beugel bestaat uit kunststof dat tegen je gehemelte zit. Met de ijzeren haakjes klem je de beugel vast aan je kiezen. De metalen draad die over je tanden zit, is veerkrachtig en zorgt ervoor dat je tanden verplaatst worden.

Meestal zal je een activator krijgen omdat de onderkaak en de bovenkaak niet goed op elkaar passen. De onderkaak zit dan te ver naar achteren. De activator beïnvloedt onder andere de groei van de onderkaak, omdat de onderkaak door de activator naar voren gehouden wordt. De onderkaak groeit dan naar voren, en de kaken gaan daardoor beter op elkaar passen. Het succes van de activator hangt grotendeels van jou af.

Je kaken groeien de hele dag, daarom moet de activator een groot deel van de dag gedragen worden. Het is echter niet nodig de activator de hele dag in te hebben: 12 - 14 uur per dag is voldoende. Dat betekent dus dat je de beugel een paar uur 's middags of 's avonds, alsook 's nachts moet dragen. Het dragen hoeft niet aaneengesloten te zijn. Het is erg belangrijk dat je je nauwkeurig aan de opgegeven draagtijd houdt. Draag je hem te weinig dan wordt de behandeling langer, moeilijker of mislukt helemaal. Als je de activator pas hebt, moet je er vaak een paar dagen aan wennen tijdens het slapen. Soms valt de activator 's nachts uit. In dat geval moet je de activator meer uren overdag dragen, totdat je beter aan de activator gewend bent. 's Ochtends kun je een beetje een stijf gevoel in de wangen hebben, omdat de onderkaak de hele nacht naar voren gehouden is. Dit gaat meestal vanzelf over na een aantal dagen.

Vooral in het begin kan praten met de activator erg lastig zijn, maar na enige oefening zal dit gemakkelijker worden. Het is belangrijk om te leren praten met je kiezen op elkaar. Op deze manier is de beugel 'actief' en zal het effect dus sneller zichtbaar worden. Bij spreekbeurten of voorlezen kun je de beugel natuurlijk wel even uitdoen.

De activator kan drukplaatsen geven op het slijmvlies in de mond. Drukplaatsen onder de tong kunnen erop duiden dat je tijdens het dragen de onderkaak niet ver genoeg naar voren houdt. In het begin kan de activator ook spierpijn veroorzaken, dit is een teken dat de beugel werkt. Als de drukplaatsen of de spierpijn niet verdwijnen moet je de orthodontist bellen voor een extra afspraak.

Als je de activator niet draagt is de meest veilige plaats het bijgeleverde doosje. Doe hem nooit los in je zak of in een tas, want de metalen onderdelen kunnen gemakkelijk verbuigen.

De activator kun je best met een tandenborstel (zonder tandpasta) schoonmaken. Borstel hem zo dat de veertjes niet verbuigen. Lukt het niet meer om de aanslag met tandenborstel en tandpasta te verwijderen, dan kun je de activator in een bakje water met een scheut azijn leggen, of een bruistablet gebruiken voor beugel of kunstgebit.

De activator beschadigt je tanden en kiezen niet en veroorzaakt geen gaatjes zolang tanden, kiezen en activator goed schoongehouden worden. Om ervoor te zorgen dat je tijdens de orthodontische behandeling geen gaatjes krijgt en je tandvlees goed gezond blijft, moet je extra goed poetsen. Iedere keer als je iets gegeten hebt, 's avonds voor je naar bed gaat en voor je de activator in doet. Doe eerst de activator uit vooraleer je je tanden gaat poetsen. Leg hem zo neer, dat hij niet kan vallen.

Tijdens het eten moet je de activator uit doen. Na het eten poets je eerst je tanden en maak je ook de activator schoon. Daarna doe je de activator meteen weer in.

RPE

Een RPE of verbredingsapparaat is een beugel die vastzit in je mond. De RPE wordt gebruikt om de bovenkaak breder te maken. Dit is nodig wanneer je bovenkaak te smal is voor je onderkaak.

Een RPE of verbredingsapparaat is een beugel die vastzit in je mond. De RPE wordt gebruikt om de bovenkaak breder te maken. Dit is nodig wanneer je bovenkaak te smal is voor je onderkaak.

Bij de RPE zit een sleuteltje. Met dit sleuteltje moet je elke dag de schroef in het midden een kwartslag aandraaien. Zo zal je de RPE beetje bij beetje meer openzetten. Hierdoor gaat de bovenkaak dan ook geleidelijk breder worden en zal de bovenkaak goed over de onderkaak passen.

Om verbreding van de bovenkaak te bekomen, wordt er gevraagd om het apparaat thuis dagelijks te activeren met behulp van een sleuteltje. Afhankelijk van de afwijking zal geadviseerd worden om 1 à 2 keer per dag één slagje te draaien aan de schroef van het apparaat. Na de verbreding blijft het apparaat nog minimum 6 maanden in de mond zitten om het resultaat te stabiliseren.

Bij elke slag voel je een beetje spanning in je bovenkaak en een jeukend gevoel aan je neus en/of voorhoofd. Die spanning verdwijnt vanzelf na een 15-tal minuten. Op dag 3 of 4 kan die spanning wat intenser zijn. Na een paar dagen merk je ook een spleetje op tussen je centrale snijtanden. Dit spleetje zal groter worden zolang het apparaat opengedraaid wordt. Géén paniek, het sluit vaak spontaan! Als het te pijnlijk wordt, mag je steeds een pijnstiller nemen!

Bekijk de video

Een pijltje op de schroef geeft aan welke kant u op moet draaien (naar achteren). U moet eerst zorgen dat het haakje goed in het slootje past en u duwt naar beneden tot het volgende gaatje weer zichtbaar is. U moet volledig doordraaien totdat het volgende gat zichtbaar is.

U blijft draaien tot uw volgende afspraak (ongeveer 30 dagen) tenzij iets anders gezegd. Het is heel belangrijk dat u hierin het advies van de orthodontist respecteert.

Mocht een bandje los zitten (controleer dit regelmatig met de vingers), of mocht de beugel stuk zijn of niet meer goed zitten of passen, bel dan altijd voor een afspraak tussendoor om de reparatie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Met een RPE kan normaal gegeten en gedronken worden. In het begin zal het doorslikken van eten soms iets moeilijker zijn omdat iets achter de schroef kan blijven haken. Na enige tijd zal dit geen hinder meer geven. Plakkerig voedsel zoals kauwgom, dropjes, karamel, toffees e.d. blijven vaak aan de banden kleven en kunnen ervoor zorgen dat de banden los komen. Wees ook voorzichtig met spaghetti: lange slierten spaghetti kunnen onder jouw beugel vastzitten. Spaghetti altijd in kleine stukjes snijden dus. Probeer ook het gebruik van frisdranken te minimaliseren tot één glas per dag. Je mag verder nooit op harde snoepen zoals bijvoorbeeld lolly’s bijten. Ook harder voedsel zoals stokbrood of pistolets snijd je beter in kleine stukjes of kun je vervangen door sandwiches. Wat je zeker nooit mag doen is op je nagels of op een balpen bijten. Dit is heel slecht voor je beugel en voor je tanden.

Als je je tanden poetst, moet je het verbredingsapparaat en het gehemelte meepoetsen. Een tandenborstel met kleine borstelkop kan hier handig zijn. Etensresten die blijven kleven tussen het verhemelte en het apparaat kan je het best verwijderen met kleine interdentaal borsteltjes. Elke avond je mond spoelen met een mondspoelmiddel zorgt ervoor dat je verhemelte mooi gezond blijft.

Bekijk de video

Vaste apparatuur

Door het nieuwe materiaal in je mond hebben je tanden makkelijker kans om gaatjes te krijgen. Poets dus telkens heel zorgvuldig en besteed er langer tijd aan dan voorheen! We raden aan om na elke maaltijd te poetsen. Op school of werk is dit echter niet altijd moeilijk. Poets dus zeker heel zorgvuldig 's morgens en 's avonds!

Werk telkens in 3 stappen bij het poetsen, poets diagonaal onder je blokje, diagonaal boven je blokje en als laatste stap op het blokje. Gebruik de kleine interdentale tandenborstels om tussen je blokjes en achter de draad te poetsen. Spoel je mond 1 keer per dag met mondwater, na het poetsen. Let er ook op dat je telkens je tandvlees mee poetst. Je tandvlees kan namelijk rood en gezwollen komen te staan. Blijven poetsen op je tandvlees is dan de boodschap om bacteriën geen kans te geven!

Bekijk de video

Je hoeft zeker en vast je lievelingsmaaltijd niet te laten omdat je nu blokjes draagt. Je dient enkel wat meer rekening te houden met het nieuwe materiaal in je mond. Probeer geen kleverige dingen (zoals bepaalde snoepjes) te eten.

Let op met harde dingen en snijd deze zorgvuldig in stukjes in plaats van er grote stukken uit te happen. Weet dat het herhaaldelijk loskomen van blokjes de behandeling enkel zal verlengen!

Bekijk de video
 • Een draadje prikt
  Bedek het met een beetje was. Een dunne draad kan je ook proberen af te knippen met een nagelknipper of tangetje.
 • Er is een blokje los
  Laat het gewoon hangen tot aan de volgende controle. Als het pijn doet of het is op de voorste tanden, neem dan even contact op met de praktijk voor een afspraak.
 • Er is een bandje los
  Laat het zitten tot aan de volgende controle of bewaar het zorgvuldig en breng het mee naar je volgende afspraak. Stop wel met het dragen van je buitenbeugel!
 • Mijn losse beugel is stuk of doet pijn
  Als er een klein stukje kunsthars of metaal afbreekt, is het vaak geen probleem. Is de beugel helemaal stuk of doet hij erg pijn, neem dan contact op met de praktijk.

Wanneer een separatie elastiek spontaan verloren gaat net voor je afspraak dan stelt er zich geen probleem en is er normaal genoeg ruimte om een bandje te plaatsen. Wanneer de separatie elastiek evenwel verloren is gegaan door jouw toedoen, poetsen of eventueel prutsen aan de elastiek, dan moet je telefonisch contact opnemen met de praktijk om te kijken of de elastiek eventueel herplaatst moet en/of kan worden voor je volgende afspraak.

Retentie

 • Losgekomen op één of meerdere tanden
  Laat de draad gewoon zitten en telefoneer zo snel mogelijk om hem te laten vastzetten. Knip NOOIT een stuk van de draad af, en trek zeker NOOIT de draad helemaal los uit de mond.
 • Volledig losgekomen
  Telefoneer zo snel mogelijk naar de praktijk. Gooi het draadje in geen geval weg en breng het mee op de afspraak. Neem snel contact op met de praktijk en draag uw nachtbeugel ook overdag.

Het is belangrijk de beugel proper te houden. Je kan dit doen door na het dragen van de beugel, deze te spoelen onder stromend water. 1 à 2 keer per week, kan je de beugel laten weken (30 min) in water met azijn (verhouding 50/50).

Je mag nooit tandpasta gebruiken, want dit krast op de beugel. Vloeibare zeep of speciale tabletten (bv. Nitradine) kan wel gebruikt worden. Gebruik nooit te warm water voor een essix.

Op het einde van de behandeling wordt er een retentiedraad aan de achterzijde van de tanden gekleefd. Deze draad is permanent en moeten niet meer verwijderd worden.

Je krijgt ook een nachtbeugel die je enkel ’s nachts moet dragen. De beugels en de draden samen zorgen ervoor dat het behaalde resultaat van je orthodontische behandeling ook na de behandeling zo blijft.

De kleine ruimtes tussen draad en tandvlees kun je met de juiste maat tandflos of flosborsteltje heel goed proper houden. Doe het op de manier waarop we je het getoond hebben. Doe dit 2x per dag na het tandenpoetsen.